For teams

Vi hjælper med at bringe folk sammen ved at mindske barriererne mellem dem og skabe mere autentiske relationer. Vores innovative model gør det nemt for teams at forstå og acceptere folks forskellige perspektiver. På den måde antænder vi det, der virkelig betyder noget i højtydende teams:

- Fælles vision med omhyggelig udførelse

- Fokuseret drivkraft med samarbejdsproces

Anerkendelse af teamets udfordringer

Vi kommer på arbejde med de bedste intentioner. Men ofte kan deadlines og det pres, der er forbundet med at arbejde med forskellige personligheder, udfordre os. Dette kombineret med den moderne arbejdsplads-trend med flere virtuelle teams, hybridt arbejde og mindre interaktion ansigt-til-ansigt øger værdien af Lumina Learning teamløsninger.

Principper for teamløsninger

Lumina Learning's løsninger giver en visuel repræsentation af teammedlemmernes personligheder, deres kompetencer og hvordan de påvirker hinanden. Med opbygning af rapport og speedreading muliggør vi større forståelse og samarbejde. Med større samhørighed i teamet bliver konflikter til en mulighed for en kreativ og konstruktiv dialog. Som følge heraf bliver teams mere ansvarlige og støttende, idet de værdsætter hinandens forskelligheder og skaber succes sammen.

Hvad er de typiske problemer, som vi hjælper vores kunder med at løse?

- Intern politik og interne konflikter bliver giftige
- Nedbrud af kunder og relationer
- Lav produktivitet på individ- eller teamniveau
- Manglende sammenhængskraft eller samarbejde
- Dårlig kommunikation på tværs af teamet
- kultursammenstød mellem forskellige teams
- Udfordringer i forbindelse med onboarding
- Teams, der ledes med lav følelsesmæssig kompetence
- Manglende diversitet i teamet

Fordele ved Lumina Learning teamløsninger

- En forbedret teamdynamik
- Nedbrydning af siloer mellem afdelinger og skabelse af kollegial ånd
- Hurtigt at flytte teams fra 'Forming', til 'Storming', til 'Norming' og til 'Performing'
- Større samhørighed i teamet
- Styrkelse af de individuelle teambånd og det kollektive
- Tilpasning af teamkulturen til vision, mission og værdier

Se alle produkter fra Lumina Learning-familien

Se vores globale netværk

Lumina Learning har et stærkt globalt netværk af erfarne eksperter og konsulenter, der opererer I mere end 40 Lande over hele verdenen.
Ved at henvise mere aktivt til personlighedstræk i kommunikationen har teammedlemmerne fået større forståelse for andres måde at tale og arbejde på og har gjort en indsats for at opbygge en bedre kontakt med hinanden.

LIXIL Japan