Ledelse på afstand

Lederskab handler om at få folk til at bakke op om en inspirerende vision og samtidig iværksætte en veludført plan, der leverer denne vision. Ledere skal bruge deres drivkraft og beslutsomhed til at bringe organisationen fremad, samtidig med at de giver enkeltpersoner og teams mulighed for at samarbejde og levere resultater. Lederens rolle bliver endnu vanskeligere, når man arbejder på afstand og ikke har mulighed for at have formel og uformel kontakt ansigt til ansigt.

Virkninger

Vores løsning Leading Remotely fokuserer på at øge lederens selvbevidsthed og hjælper dem med at udforske deres lederkvaliteter, når de skal lede virtuelt. Det er vigtigt at hjælpe lederne med at reflektere og planlægge, hvordan de kan forme kulturen i deres virtuelle teams for at opnå høj ydeevne.

Hvem er det rettet mod?

Leading Remotely-programmet er ideelt for alle ledelsesniveauer fra junior teamledere op til seniorniveau i ledelsen. Lumina Spark-modellen, der er farverig og nem at huske, bruges til at hjælpe lederne med at forstå forholdet mellem deres underliggende ledelsespræferencer og hvordan de rent faktisk opfører sig over for teamet, når de arbejder i en virtuel kontekst. Lederne vil drage fordel af Lumina Spark's smarte data og enkle sprog hele vejen igennem.

Lederne udforsker også, hvordan ledelse på afstand kan udløse nogle af deres overbelastede adfærdsmønstre, og hvad de kan gøre for at afbøde disse potentielt stressende situationer.

Leading Remotely er udviklet til ledere, der enten arbejder eksternt eller har teammedlemmer, der gør det. Den er især nyttig for ledere, der tager udfordringen op i forbindelse med den aktuelle globale krise og måske ikke har haft erfaring med at lede virtuelt før.

Programmet vil være til gavn for enhver leder, der ønsker at forbedre sin virtuelle ledelsesstil ved at få en grundig forståelse af sine styrker og blinde pletter i ledelsen, og hvordan disse kan vise sig, når man arbejder på afstand.

1.

Forstå, hvordan din personlighed former din virtuelle ledelsesstil

2.

Hav tillid til din egen autentiske virtuelle ledelsesstil

3.

Lær, hvordan du maksimerer dine styrker som virtuel leder og fjerner dine begrænsninger

4.

Skab ledere, der tilfører ægte værdi til din organisation

Sådan fungerer det

Den nyeste virtuelle læringsteknologi anvendes til tre sessioner af tre timers varighed hver. Lederne vurderer sig selv ved hjælp af Lumina Spark- og Lumina Leader-modellerne og har mulighed for at få feedback fra andre ledere og medarbejdere. Disse sessioner bygger på en kvantitativ analyse af lederens kompetencer, der understøttes af en meget skræddersyet kvalitativ fortælling. Tiltalende visuelle repræsentationer af en leders kvaliteter, og hvordan vedkommende kan reagere, når han/hun er under pres, gør det hele levende. Alle lederskabets facetter udforskes, og analysen omsættes til handlingsorienterede udviklingsplaner for at forbedre præstationerne.

Lederne vil modtage yderligere tre virtuelle coachingsessioner, der understøttes af adgang til Lumina Learning Experience Platform. Lederne fastsætter deres egne udviklingsmål og lærer interaktivt ved hjælp af Lumina Splash App og vores mange e-læringsværktøjer, som alle er designet til at maksimere læringsoverførslen tilbage til den virtuelle arbejdsplads.

Erfarne practitioners og facilitatorer tilpasser og blander disse sessioner for at skabe deres egen unikke lederrejse.

1.
Ledere undersøger, hvordan det virtuelle miljø påvirker deres ledelsesstil
2.
Lederne udarbejder praktiske handlingsplaner for at anvende det lærte og blive mere effektive virtuelle ledere
3.
Lederne forstår det virtuelle miljøs indvirkning på medarbejdernes engagement og udvikler strategier til at maksimere det
4.
Ledere lærer, hvordan de kan maksimere deres indflydelse på andre interessenter og deres teams - vi kalder det virtuel indflydelse

Og hvad så?

Led autentisk

Forøg indflydelsen

Få engagement

Opnå mål

Se alle produkter fra Lumina Learning-familien